วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Question Words

Question Words หมายถึง คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถาม ซึ่งต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย " W " และ " H " ได้แก่
What ( อะไร )    Where ( ที่ไหน ) 
When ( เมื่อไร )   Why ( ทำไม )
Who ( ใคร )     Whom ( ใคร )
Whose (ของใคร)  Which ( อันไหน )
How (อย่างไร)

แบบทดสอบ เรื่อง Question Words

คลิกที่นี่
 http://www.sirada.net/